Taxe Participare Simpozion

Categorie Taxă de participare

până la 27.03.2019

Taxă de participare

de la 28.03.2019

Medic specialist / primar 200 RON 250 RON
Medic rezident, Student 100 RON 150 RON
Psihologi clinicieni, psihopedagogi speciali si logopezi 200 RON 250 RON

TAXĂ PARTICIPARE “Curs Practic de terapie DoctorVox (DVT)” – 350 RON

DETALII DE PLATĂ
S.C. Medical Focus Advertising S.R.L
CUI: 36830633
J23/4949/2016
RO55 INGB 0000 9999 0648 5729
ING BANK – Sucursala Tineretului
Pe Ordinul de Plată se va specifica:
“Taxă Vocea ta contează 05-06 Aprilie 2019 ”
Dovada Plății: Ordinul de Plată scanat sau poza se va trimite pe adresa: evenimente@medacademy.ro


Taxa de înregistrare medic specialist / primar / rezident / pensionar include:

(1) Participarea la manifestarea ştiințifică; (2) Materialele simpozionului (ecuson, mapă, broşura ”Program Final”); (3) Accesul la expoziția medicală specializată; (4) Accesul gratuit la pauzele de cafea și prânz; (5) Documentul de participare cu credite EMC emis de Colegiul Medicilor din România.


Taxa de înregistrare logoped/ psiholog clinician/ psihopedagog special include:

(1) Participarea la manifestarea ştiințifică; (2) Materialele simpozionului (ecuson, mapă, broşura ”Program Final”); (3) Accesul la expoziția medicală specializată; (4) Accesul gratuit la pauzele de cafea și prânz. (5) Documentul de participare (fără credite EMC).


Taxa de înregistrare student include:

(1) Participarea la manifestarea ştiințifică; (2) Ecusonul; (3) Accesul la expoziția medicală specializată; (4) Accesul gratuit la pauzele de cafea și prânz; (5) Documentul de participare (în cazul studenților nu se acordă credite EMC).

Nota Bene:

Organizatorii se obligă să asigure mapa cu materialele Simpozionului numai participanților înscrişi până la data de 25 martie 2019.
Pentru participanții înscriși după această dată, mapa cu materialele Simpozionului va fi distribuită în limita stocului disponibil.

Organizator Eveniment:

Asociația Română pentru Consiliere Medicală

Tel: +40 763.648.746

arcmed.voceataconteaza@gmail.com

Management Eveniment:

SC Health Media Services SRL

roxana.pirvu@medacademy.ro

evenimente@medacademy.ro